Category Archive: Zvýrazněný clánek

How do you know the right dog owners,cs?

 • At home, have more dog beds for pets, toy,,cs,collars,,cs,guides and tethers,,cs,than the dogs ......,,cs,After meeting with other dog owners have over thirty seconds to remember the name of the dog,,cs,but the owner's name not remembered,,cs,until not meet with him at least four times ...,,cs,Did not think twice about it,,sk,whether to put her dog to draw from his ice cream cone ...,,cs,On each occasion, showing a photo album full of pictures of my dogs ...,,cs,They talk about their doggies as another about their children or grandchildren ...,,cs,When connected to the Internet,,cs,dedicated to the search of news about dogs in general,,cs,of his race,,cs, obojků, vodítek a postrojů, než má psů……
 • Po setkání s jinými pejskaři si během třiceti sekund zapamatuje jméno psa, ale jméno majitele si nezapamatuje, dokud se s ním nesetká aspoň ještě čtyřikrát…
 • Nerozmýšlí se dvakrát nad tím, zda má dát svému psovi líznout zmrzliny ze svého kornoutku…
 • Při každé příležitosti ukazuje fotoalba plná fotografií svých psů…
 • Hovoří o svých pejscích jako jiný o svých dětech či vnoučatech…
 • Pokud je připojen na internet, věnuje se vyhledávání novinek o psech všeobecně, o svém plemeni, looking lists,,cs,photos,,cs,Questions and Answers,,cs,chats about dogs,,cs,listening to sounds,,cs,Lookup kennels and everything that relates to the dogs ...,,cs,On his desk,,cs,in your wallet and elsewhere has hundreds of pictures of their dogs,,cs,but the pictures of his family would have to laboriously search ...,,cs,No one wants to ride in his car,,cs,because everyone knows,,cs,They would then be very close call ...,,cs,On each dog,,cs,she meets on the street smiles ...,,cs,When he reaches into his pocket,,cs,always have biscuits,,cs,treats and bags for collecting piles ...,,cs,Dogs have a bowl full of ...,,cs, fotografií, dotazů a odpovědí, chatů o psech, posloucháním zvuků, vyhledáváním chovatelských stanic a všeho co se týká psů…
 • Na svém pracovním stole, v peněžence a jinde má stovky obrázků svých psů, ale fotky jeho rodiny by musel pracně hledat…
 • Nikdo nechce jezdit v jeho autě, protože všichni dobře vědí, že by potom byli samý chlup…
 • Na každého pejska, kterého potká na ulici se usměje…
 • Když sáhne do kapsy, vždycky má piškoty, pamlsky a sáčky na sbírání hromádek…
 • Before he sits down to eat, mají jeho pejsci plnou misku…
 • Long discussion with friends the best way to trim dog nails, But he has never been to a pedicure or manicure ...,,cs,The library is crowded with books about dogs and dog heroes ...,,cs,The most beautiful moments of the day considered the time spent with your dog ...,,cs,Your dog will offer a bed even though he knows,,cs,It will sleep at the edge of a hard edge ...,,cs,that the mass scene appears for about three seconds of his breed ...,,cs,In all my clothes dog hair,,cs,even at the moment when it is freshly washed,,cs,or carries out cleaning ...,,cs,The only thing they can all be friends ask when meeting is the question,,cs,How are the dogs,,cs
 • Knihovnu má přeplněnou knihami o psech a psích hrdinech…
 • Za nejkrásnější okamžiky dne pokládá dobu strávenou se svým psem…
 • Svému psu nabídne postel i když ví, že bude spát při kraji na tvrdé hraně…
 • It looks at the terrible films just because, že se v masové scéně objeví asi na tři vteřiny jeho plemeno…
 • Na všech šatech má psí chlupy, dokonce i v okamžiku kdy je má čerstvě vyprané, nebo si je nese z čistírny…
 • Jediné na co se můžou všichni přátelé zeptat při setkání je otázka : Jak se mají psi ? or How many dogs do you have now,,cs,At their New Year's wishes are only his dogs,,cs,other family members rarely,,cs,…,,en ?…
 • Na svých novoročních přáních jsou jedině jeho psi (ostatní členové rodiny jen zřídka)…

Prosba psa

Můj život trvá 10 – 15 roků.Každé odloučení od tebe mi působí smutek … Pamatuj – Ty sis mě pořídil
Give me time, abych pochopil, co ode mě chceš.
Trust me, nikdy Tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jen tebe.
Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším tvůj hlas.
Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, nebo jsem líný, uvaž – třeba mi není dobře, nebo jsem unavený.
Starej se o mě, jsem-li starý, i Ty jednou zestárneš.
Be in my difficult times always mnou.S you, it's easier for me everything.
When my time is filled with, nenech mě trpět. V případě nutnosti skončí mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň i v téhle chvíli se mnou.

Tvůj chlupatý špiclíček

www.000webhost.com