O plemeni

Historie

spic1

Špic je jedním z nejstarších dodnes chovaných plemen psů. Archaeological finds remnants of the original skeletons špicovitých dogs in Switzerland and Germany are dated back over five thousand years ago.
Tito psi byli nazvání psy rašelinnými. Vyobrazení špiců na různých hliněných a keramických nádobách ukazují, že tito pejsci odpradávna žili uprostřed lidských společností. Špicovití psi byli jedni z nejrozšířenějších po celé Evropě.
It was because of their resistance, statečnosti a hlavně všestrannosti. Na nákladních povozech hlídali přepravované zboží, strážili i stavení a vinice, chytali myši ve stájích a byli využíváni i jako psi pastevečtí.
Nikdy však nebyli využíváni k lovu. Postrádají lovecké pudy, making them ideal for cohabitation with other pets,,cs,Here comes the beginning of pure breed spitz in,,cs,First bred white individuals of medium size,,cs,Later they were also imported Spitz other colors and sizes,,cs,The significant recovery of blood occurred after,,cs,when it was imported several quality individuals,,cs,The level of our breeding today is comparable to that of European,,cs,Appearance,,cs,Spitz is a moderate dog square frame body,,cs,His coat is abundant,,cs,especially on the neck and tail,,cs,and detached from the body,,cs,The head is foxy,,cs.
U nás spadá počátek čistokrevného chovu špiců do 60. let. Nejdříve se chovali bílí jedinci střední velikosti, později byli dovezeni také špicové dalších barev a velikostí. K výraznému oživení krve došlo po roce 1989, kdy bylo dovezeno několik kvalitních jedinců. Úroveň našeho dnešního chovu je srovnatelná s úrovní evropskou.

Vzhled

Špic je středně silným psem kvadratického rámce těla.
Jeho srst je bohatá, obzvláště na krku a na ocase, a odstává od těla.
Hlava je podobná lišce, He has a keen eye and a little close together, standing ears,,cs,German Spitz dog is probably the largest number of varieties of color and size,,cs,standard states,,cs,color varieties,,cs,from sněhobílé,,pl,despite all black chocolate brown,,cs,bright orange and sable to other,,cs,such as cream,,cs,cream with black tinge,,cs,black and tan,,en,black with tan markings,,cs,a strakatá,,en,Large Spitz behave mostly whites and blacks,,cs,standard and provides color brown,,cs,Wolf Spitz are sable,,cs,The size of each strain is,,cs,Wolfsspitz,,cs,keeshond,,en,great spitz,,cs.
Německý špic je zřejmě pes s největším počtem barevných a velikostních variet.
Standard uvádí 13 barevných variet. Od sněhobílé, celočerné přes čokoládově hnědou, zářivě oranžovou a vlkošedou k dalším, jako je krémová, creme-sable (krémová s černým nádechem), orange-sable, black and tan (černá s tříslovými znaky) a strakatá. Velcí špicové se chovají většinou jen bílí a černí, standard uvádí i zbarvení hnědé.
Vlčí špicové jsou vlkošedí.

Velikost jednotlivých variet je:

  • vlčí špic / keeshond 49 +/- 6 cm
  • velký špic 46 +/- 4 cm
  • Central spitz,,cs,small spitz,,sk,Zwergspitz,,cs,Spitz has a relatively malleable nature and adapts very well to the environment,,cs,and family,,cs,in which grows,,cs,At the same time, however, even the smallest trpaslíček big dog personality,,cs,Spitz are nice companions for children and adults,,cs,Kids can handle it without any problems,,cs,They are bright,,cs,agile and lively,,cs,Spitz is a small děti.Stále in motion,,cs,still with the typical spokes,,cs,smile,,cs,in the face,,cs,cheerful and joyful,,cs,always ready to play and romp,,cs 34 +/- 4 cm
  • malý špic 26 +/- 2 cm
  • Trpasličí špic 20 +/- 2 cm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Character

Špic má poměrně tvárnou povahu a velice dobře se přizpůsobí jak prostředí, tak i rodině, v které vyrůstá. Zároveň je ale i ten nejmenší trpaslíček velká psí osobnost. Špicové jsou milými společníky dětí i dospělých.
Kids love them and are faithful friends. And because they are easily controllable, děti je zvládnou celkem bez problémů….
Jsou bystří, čilí a temperamentní. Špicové jsou jako malé děti.Stále v pohybu,stále s typickým špicím ” úsměvem” v obličeji, veselí a radostní, kdykoliv připraveni ke hře a dovádění. They are naturally intelligent and fast chápou.Když to them imaginatively and goes after good,,cs,like to learn,,cs,Even performing various pieces and tricks,,cs,from rearing through a variety of jumps,,cs,Spitz tend to have excellent diving disposition,,cs,to regular training,,cs,even agility,,cs,Therefore, it is possible to meet and breading with the Spitz rescuer,,cs,that is constantly on the alert and that he had nothing escapes,,cs,It is therefore an excellent guard,,cs,Health,,cs,German Spitz is in all trouble-free dog,,cs,As děditství after their rural ancestors have managed to maintain health,,cs,modesty,,sl,rádi se učí. I předvádění nejrůznějších kousků a triků, od panáčkování přes nejrůznější skoky (špicové mívají vynikající skokanské dispozice) až po regulérní výcvik, třeba i agility…..
Proto je možné setkat se i se špicem záchranářem. Bright spokes expression suggests, že je neustále ve střehu a že mu nic neunikne. Je proto výborným hlídačem.
Agesívní individuals are pure breed for breeding decommissioning!

Zdraví

Německý špic je po všech stránkách bezproblémový pes. Jako děditství po svých venkovských předcích si dodnes uchoval zdraví, skromnost,stamina and endurance,,cs,This is particularly true of medium and large surges Spitz,,cs,with the smallest occasionally manifest problems associated with the miniaturization,,cs,Such as patella luxation,,cs,unclosed fontanel and reduced fertility,,cs,Times larger Spitz can live outdoors all year round without any problems and the smaller ones are especially suitable to the apartment,,cs,Small and dwarf Spitz does not fit into pens,,cs,Spitz outstanding longevity,,cs,fifteen years of Spitz in great shape no exception,,cs,Hair care,,cs. Platí to zvláště o středních a větších rázech špiců,u těch nejmenších se občas projevují potíže spojené s miniaturizací. Jako jsou luxace čéšky, neuzavřená fontanela a také snížená plodnost.
Větší razy špiců můžou žít bez problémů celoročně venku a ti menší se hodí především do bytu. Malí a trpasličí špicové se nehodí do kotců.
Špic vyniká dlouhověkostí:patnáctiletí špicové ve skvělé kondici nejsou žádnou vyjímkou.

Péče o srst

Many people resist the acquisition toe fearing too demanding hair care,,cs,But it is useless,,cs,its structure does not tend to felting and also has a self-cleaning capability,,cs,Even with minimal care because Spitz looks good,,cs,Except during molting spike is sufficient to brush once a week and only lightly and occasionally peruse place behind the ears,,cs,Approximately once a month, usually the owners thorough process and undercoat,,cs. Je to však zbytečné. Although Spitz has an exceptionally rich hair, její struktura neinklinuje k plstnatění a navíc má samočistící schopnost.
I při minimální péči proto špic vypadá dobře. S vyjímkou období línání špice postačí vykartáčovat jednou za týden a to jen zlehka a občas prohlédnout místo za ušima. Přibližně jednou za měsíc majitelé většinou důkladněji pročešou i podsadu.
Too intense combing and brushing the hair could spike even more harm than good,,cs,Also, do not need frequent bathing Spitz,,cs,twice a year is sufficient,,cs,Nemívá problems with my spine as dachshunds and Shih Tzu,,cs,It does not have respiratory problems such as Pekingese and pug,,sk,Not consuming a diet as wolfhound,,cs,Suffer from ear infections cocker spaniels and basset hound,,cs,Not hunting tendencies as hounds and setters,,cs,Does not shiver like a chihuahua,,cs,Not difficult to grooming a poodle and Bichon Frize,,cs,They may not be as demanding trim schnauzer and west higland White Terrier,,cs. Také časté koupaní špic nepotřebuje,postačí dvakrát do roka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

And why the apex?

Nemívá problémy s páteří jako jezevčíci a ši-tzu.
Nemá dýchací problémy jako pekingský palácový psík a mops.
Není náročný na stravu jako vlkodav.
Netrpí záněty uší jako kokršpaněl a baset.
Nemá lovecké sklony jako ohaři a setři.
And no hip dysplasia as a German Shepherd.
Netřese se zimou jako čivava.
Není náročný na úpravu srsti jako pudl a bišonek.
Nemusí se náročně trimovat jako knírač a west higland white teriér.

And how is it with that famous Sag Flow Spitz?

These dogs have been for centuries encouraged,,cs,anything suspicious to notify barking,,cs,It does so to this day,,cs,but because they are very intelligent and teachable,,cs,They can voice their speeches relatively easy to keep under control,,cs,If their owner makes it clear from the beginning,,cs,when their barking considered desirable and when not to,,cs,and if you allow them to štěknout shortly after ringing the bell,,cs,but not in the bark continue without restrictions,,cs,It can reduce the volume spike on normal level enabling calmly stay in prefabricated homes,,cs,Barking is not with them any more,,cs,than most other small breeds,,cs,chihuahua,,sk, aby cokoli podezřelého oznamovali štěkotem. Činí tak dodnes, ale protože jsou velmi inteligentní a učenliví, lze jejich hlasové projevy poměrně snadno udržet pod kontrolou. Pokud jim majitel od počátku dává najevo, kdy jejich štěkot považuje za žádoucí a kdy ne, a pokud jim dovolí krátce štěknout po zazvonění zvonku, ale už ne ve štěkotu pokračovat bez omezení, lze hlasitost špice omezit na běžnou míru umožňující klidně pobyt i v panelových bytech.
Štěkání není u nich o nic větší, než u většiny jiných malých plemen (čivava, jokšírský Terrier,,sk,Miniature schnauzer,,cs,poodle,,bs,papillon,,en,Spitz,,sk,We are educating dog,,cs,Vladimíra Tichá,,cs,Small school for dog breeders,,cs,Vladimíra Jestřábová,,cs,Puppies,,cs, malý knírač, pudl, papillon).

Recommended reading

Marie Marušková – Špicové
Cyril Karpfová – Vychováváme psa
Vladimíra Tichá – Malá škola pro chovatele psů
Vladimíra Jestřábová – Štěňata

www.000webhost.com