«

»

Prosba psa

Můj život trvá 10 – 15 roků.Každé odloučení od tebe mi působí smutekPamatujTy sis mě pořídil
Dame tiempo, abych pochopil, co ode mě chceš.
Confía en mí, nikdy Tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jen tebe.
Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším tvůj hlas.
Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, nebo jsem líný, uvažtřeba mi není dobře, nebo jsem unavený.
Starej se o mě, jsem-li starý, i Ty jednou zestárneš.
Sea en mis momentos difíciles siempre te mnou.S, es más fácil para mí todo.
Cuando el tiempo se llena con, nenech mě trpět. V případě nutnosti skončí mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň i v téhle chvíli se mnou.

Tvůj chlupatý špiclíček

www.000webhost.com